vergoeding

Vergoeding gebeurt alleen wanneer de diëtist gekwalificeerd is. Ik ben HBO Voeding & Diëtetiek opgeleid en gespecialiseerd op bepaalde gebieden. Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wanneer jij bij mij op consult bent gekomen ontvang en betaal jij mijn factuur eerst zelf. Daarna dien je de rekening voor vergoeding in bij jouw zorgverzekeraar.

Door mijn AGB-codes die op de factuur vermeld staan, is het mogelijk de behandeling 70-100% vergoed te krijgen via jouw zorgverzekeraar voor een diëtistisch consult. Het verschilt per zorgverzekeraar hoe veel je vergoed krijgt.

Vergoeding voor dieetadvisering van 3 uur per jaar is in de basisverzekering opgenomen. Deze kosten worden wel verrekend met je eigen risico indien die nog niet verbruikt is door andere zorg/medicatie. 

Via de Aanvullende zorgverzekering is er (afhankelijk van jouw pakket) meestal nog vergoeding van extra uren dieetadvisering mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en pakket. Hiervoor kan jij jouw eigen zorgverzekeraar raadplegen. 

 

De zorgverzekeraar hanteert een bepaald kwartier tarief of percentage (marktconform tarief) voor ongecontracteerde Dietetiek. Deze gegevens kun je navragen aan jouw zorgverzekeraar. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op. Ik heb ervoor gekozen om geen contract af te sluiten met de zorgverzekeraars en bied daarom ongecontracteerde zorg.

Contractvrij, wat houdt dit in voor jou als klant?
Door contractvrij te werken heb ik meer tijd en persoonlijke aandacht voor mijn cliënten. Ook heb ik hierdoor meer tijd voor bijscholingen/kennisvergroting en het verder uitbreiden van mijn netwerk, mijn praktijk. Ik zit niet vast aan de vele extra administratieve handelingen die erg tijdrovend zijn. Tenslotte, wanneer ik wél gecontracteerd zou zijn, zou ik moeten voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar. Dit kan mij beperken in mijn praktijkvoering en in de tijd die ik jouw als cliënt kan bieden. Vandaar mijn keuze om ongecontracteerde zorg lever.

Het verschil voor mijn cliënten zit hem vooral in het afhandelen van de facturen. Een gecontracteerde diëtist zal de factuur rechtstreeks indienen voor jou als klant.

Bij mij krijg jij na afloop de factuur, die je allereerst zelf betaald, waarna je deze zelf kan indienen bij jouw zorgverzekeraar. Vaak is de vergoeding 70%. Bij een restitutiepolis (vrije keuze zorgaanbieders) wordt de niet gecontracteerde diëtisten 100% vergoed.

De vergoeding geldt alleen voor de consulturen. 
De bloedonderzoeken die ik aanbied worden niet vergoed